Hírek Bulik, koncertek Fesztiválok Interjúk Lemezajánló Fotók / videók Fórum Képeslap Linktár

Hírek

'Contemporary Gregorian Free Jazz Music'

Dés László - 'Contemporary Gregorian Free Jazz Music'

Az tradíciók őrzése ugyanakkor az állandó újítás mellett kardoskodó hazai jazz-szcéna két kiemelkedő tagja Dés László és Balázs Elemér egy négytagú énekegyüttessel kiegészülve új stílust hívott életre, mely egyedi módon egyesíti a reneszánsz és napjaink kortárs jazz zenéjét.

Az énekesek repertoárja 7. századi egyszólamú gregorián énekektől, többszólamú középkori orgánumokon át, 16. századi reneszánsz motettákig terjed, emellett Perotinus, Stoltzer, Festa, Gibbons és Lassus művei hangzanak el, melyek zenei fonalát a jazz qaurtet szabad improvizációval kapja fel, keresve a kiutat, hol megőrizve, hol eldobva az ének elemeit. A feldolgozásokat Balázs Elemér, Balázs József, Dés László, Mizsei Zoltán és Szandai Mátyás játszotta.

Dés László - 'Contemporary Gregorian Free Jazz Music'

Te laudamus Domine (transitorium - milánói ambrozián ének)

Egy XIV. századi vatikáni kódexben maradt ránk ez a misekönyv átvitelét kísérő strófikus szerkezetű ének, melynek repetitív dallama bizánci, görög gyökereket sejtet. Szövege a mennyben trónoló Urat és Krisztust dicsőíti.

Tecum principium (psalmellus - milánói ambrozián ének)

Az ambrozián ének annak az archaikus, egyszólamú liturgikus énekrepertoárnak gyűjtőneve, mely Milánó városához köthető, s mely a mai napig megőrizte függetlenségét a más európai énekdialektusokat legkésőbb a XVI. században egységesítő gregorián énektől. Nevét - hasonlóképpen a Nagy Szent Gergely pápáról elnevezett gregoriánhoz - Milánó IV. századi püspökéről, Szent Ambrusról kapta. A felhangzó tétel a karácsonyi éjféli mise olvasmányközi éneke. Szövege a 109. zsoltár harmadik verséből való, s megint csak az Úr jobbján dicsőségben trónoló Jézus képét festi elénk.

Vidimus stellam (Magnus Liber Organi, XIII. század)

Magnus Liber, azaz "nagy könyv": ezt a nevet viseli az a XII. század második felében, valamint a XIII. század elején keletkezett gyűjtemény, mely a párizsi Notre Dame székesegyházban énekelt többszólamú, elsősorban organum névvel emlegetett repertoárt tartalmazza. E darabok legfőbb sajátsága, hogy míg az alsó szólamban, hosszú, elnyújtott hangokon egy gregorián ének (esetünkben a vízkereszti mise allelujájának) részlete hangzik fel, addig ehhez a többi (esetünkben kettő) szólam repetitive ritmusú díszes dallamokat énekel. Érdekes megemlíteni, hogy ez a hangzás a többszólamúság kialakulásakor jellemző, teljes mértékben improvizatív énekgyakorlatnak egy "kései" lejegyzett változata. A szöveg a napkeleti bölcsek látogatását írja le.

Costanzo Festa (c1485 - 1545) Lamentatio prima (Feria quinta in caena Domini)

Festa több évtizeden át vezette a Cappella Sistina kórusát, s ebben az időben született a Lamentationes Hieremiae Prophetae címet viselő ciklus, mely Jeremiás próféta siralmaira íródott, mely szöveg a Húsvétot megelőző Szent Három Nap éjjeli virrasztásainak legmeghatározóbb részévé vált az évszázadok során. A lemezen Festa sorozatának nyitánya és első verse hangzik fel: a próféta a lerombolt Jeruzsálemet, mint elárvult özvegyet siratja.

O virgo splendens (Llibre vermell-kódex, XIV. század)

A montserrati Mária-kegyhely templomában őrzik azt a könyvet, mely vörös bársonykötéséről kapta a 'Llibre vermell' nevet. A XIV. századi katalán forrásban jó tucat egy- és többszólamú zarándokének maradt fönn, melyek korabeli előadásáról maga a kódex is említést tesz: Ezeket a kegyes énekeket a templomon kívül kell énekelni, mégpedig úgy, hogy azok hangjával ne zavarják a benn folyó istentiszteletet. A felhangzó háromszólamú kánon leginkább szövegében mutat zarándok-motívumokat: Máriát, mint a mennyei javak elnyerésében segédkező kegyes közbenjárót jeleníti meg.

Thomas Stoltzer (1481 - 1526): Ave maris stella

A sziléziai születésű Stoltzer Habsburg Mária királyné kívánságára került férje, Nagy Lajos király budai udvarába, s lett a magyarországi reneszánsz utolsó zeneszerzője a mohácsi vész előtt. Sokáig úgy tartották, hogy Stoltzer menekülő királyával együtt fulladt a megáradt Csele-patakba, holott Stoltzer nem Mohácsnál, hanem egy németországi jeges folyóban lelte halálát. A felhangzó motetta a Mária-ünnepek himnuszának szövegére íródott, és Máriát, mint a tenger csillagát, s a menny boldog kapuját köszönti.

Orlande de Lassus (1532 - 1594): Carmina chromatico (Prophetiae Sibyllarum)

Lassus feltehetően 1555 körül komponálta a tizenkét ókori jósnő Krisztus-jövendöléseit feldolgozó motetta-sorozatát. Minden bizonnyal az enigmatikus szövegek ihlették a szerzőt, hogy a reneszánsz alapvetően modális zenéjétől eltérően, a mai fül számára is "frissen" csengő kromatikus harmonizációval szólaltassa meg a jövendöléseket. Az elhangzó darab az 1600-ban, csak Lassus halála után kiadott ciklus nyitó tétele: egyfajta

Ferenczi Attila

2006. 01. 05.

A cikk küldése emailben A cikk nyomtatása

Neked mi a véleményed?

Ferenczi Attila 2006. 01. 05. 0:00
Neked mi a véleményed a cikkről?
Vendég 2006. 02. 06. 9:23
http://jazz.music.hu/news.php?cikk=4329# Nagyítás...

Nick-név:

Ellenőrző kód
Ellenőrző kód:

Nem regisztrált felhasználók csak nick-név megadással szólhatnak hozzá a fórumhoz.

Belépés » | Regisztráció! » | Miért is legyek regisztrált felhasználó? »

'Contemporary Gregorian Free Jazz Music' cikk képei
Dés László - 'Contemporary Gregorian Free Jazz Music'Dés László - 'Contemporary Gregorian Free Jazz Music'